ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Služby

Odborné konzultace

Naši konzultanti poskytují odbornou pomoc při provozu IS Helios Orange. Jedná se především o individuální školení, konzultace, metodickou pomoc. Tyto individuální služby poskytujeme v prostorách firmy ECOdate s.r.o. nebo přímo u zákazníků. Služby poskytujeme i formou vzdáleného přístupu.

V rámci odborné konzultace Helios Orange poskytujeme:
- implementační analýza
- seznámení s obsluhou
- konfigurace systému
- nastavení číselníků
- nastavení přístupových práv
- nastavení uživatelského prostředí

Cena je uvedena v ceníku.

Expertní konzultace

Expertní konzultace zahrnuje především:
- tvorbu tiskových formulářů
- definovaní externích atributů a počítaných sloupců
- definování nových vazeb mezi tabulkami
- přejmenování atributů
- vícenásobné vztahy

Cena je uvedena v ceníku.

Uživatelské úpravy

Potřebujete upravit funkcionalitu programu Helios Orange nebo dokonce nový modu. V rámci této služby Vám vyřešíme vaše zadání, které může být značně nestandardní. Jedná se především o:
- analýzu zadání,
- naprogamování exsterních procedur, triggerů, definovaných pophledů,
- vývoj pluginů,
- napojení na jiný software, např. e-shopy, docházkové systémy, speciální výrobní programy, informační systémy mateřské společnosti.

Cena je smluvní, na základě schválené analýzy.

Rychlá prohlídka

Tuto službu využijí nejvíce ti, kteří potřebují získat rychlou informaci o vlastnostech IS Helios Orange. Jedná se například o zájemce o práci u zaměstnavatelů, kteří požadují znalost IS Helios Orange při výběrovém řízení. Seznámení je provedeno formou dvouhodinového webináře a součástí je poskytnutí demoverze. Zaměření prohlídky lze individuálně domluvit. Typické varinaty zaměřeníjsou na finanční účetní, mzdové účetní, skladové učetní apodd.

Cena je uvedena v ceníku.

Instalace

IS Helios Orange využívá pro ukládání dat MS SQL. Instalace Heliosu Orange včetně MS SQL je další služba, kterou poskytujeme.

Cena je uvedena v ceníku.

Ceník služeb

soubor ke stažení