ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Informace o firmě

Společnost ECOdate s.r.o. byla založena v roce 1992 třemi podnikateli. Za sídlo vybrali město Kadaň, které zažívalo rychlý rozvoj a obnovu především ve své centrální části.

Společnost ECOdate s.r.o. byla od samého počátku zaměřena na dodávky zboží a služeb v oblasti výpočetní techniky a telekomunikací. Jak rostla náročnost zákazníků na poskytované služby, začala se firma specializovat na svůj nosný obor, kterým je poskytování software pro menší a střední podniky obchodní značky Helios Orange a s tím spojené poskytování služeb. V této oblasti dlouhodobě spolupracuje s výrobcem software firmou Asseco Solutions, a.s. (LCS International a.s.).

Společnost ECOdate s.r.o. je připravena svým zákazníkům dodávat nejen kvalitní programové vybavení, ale i řadu služeb spojených s implementací systému.

Máme statut autorizovaného distributora SW Helios Orange a Helios Easy.
Naše aktivity dokumentuje následující spektrum nabízených služeb:
 prodej Helios Orange a Helios Easy,
 programová řešení – „dovývoj“ nad IS Helios Orange,
 speciální programové řešení
 služby konzultačního oddělení ,
 hotline (telefonická konzultační služba, emailová konzultační služba),
 vzdálená správa
 organizační a ekonomické poradenství.Společnost je po celou dobu své existence finančně i personálně stabilní. Plně dostává svým závazkům jak k dodavatelům, tak ke svým zákazníkům. Jejím jediným vlastníkem je česká fyzická osoba.

Identifikace firmy :

ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

vedená u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, č.vl.3844
IČ : 47780681
DIČ : CZ47780681