Pomáháme firmám podnikat

Řešení právě pro Vás

Vytěžování dokumentů

Automatické generování dokladů z papírového protokolu.
Nechcete už opisovat do informačního systému opakující se položky z protokolu, abyste mohli fakturovat odvedenou službu? Chytré řešení vyčte z protokolu co má a vytvoří v informačním systému HELIOS doklad jako podklad k fakturaci nebo fakturu samotnou.

Registr smluv

Odeslání smlouvy do veřejného rejstříku přímo z HELIOSu Orange.
Řešení je určeno pro uživatele, kteří jsou povinni podle zákona č.340/2015 Sb., zveřejňovat smlouvy ve veřejném registru smluv. Tuto povinnost mají subjekty definované v zákoně. Pokud mezi takové subjekty patříte, bude pro vás toto řešení přínosem. Usnadní vám plnění této povinnosti a zpřehlednění evidence vašich smluv.

Osobní portál zaměstnance

Zpřístupněte informace zaměstancům prostřednictvím extranetového/internetového portálu.
Jedná se o webovou aplikaci, která umožňuje zobrazit definovaná data z IS HELIOS Orange.

Pluginy a externí řešení - seznam

Užitečné funkcionality do vaší instalace Helios Orange.
Doplňte si do své instalace HELIOS Orange užitečná řešení.

Schvalování dokumentů

Elektronický oběh dokumentů.
Nahraďte schvalování objednávek, faktur a dalších dokumentů v papírové podobě schvalováním elektronickým.

Evidence údržby a revizí

Přehled o plánovaných i neplánovaných opravách dopravních prostředků, strojů, budov, ...
Potřebujete provádět opravy a údržbu na svém zařízení, potřebujete sledovat lhůty revizí, potřebujete sledovat výkon pracovníků údržby, potřebujete sledovat provozní nasazení techniky? Zvolte si modul Evidence údržby.

Naši partneři:

Asseco Solutions
Gatema
Celní software s.r.o.
I.S.T. spol. s r.o.

 

Telefon: 474 334 468
Hot-line HELIOS: 474 334 531
Technická podpora: 474 334 454
Kontaktujte nás

 

©2017 ECOdate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.