ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Vedení účetnictví a mezd

Úplné zpracování na našem sw

Zakázníkům, kteří nedisponují účetní, zajistíme kompletní zpracování účetnictví na základě dodaných prvotních dokladů. Zpracování probíhá v sídle naší firmy na našem software. Prvotní doklady mohou být doručeny i v elektronické podobě např. pomocí emailu. Zpracované účetní knihy a další výstupy jsou předány na přenosném médiu v dohodnuté formě. (PDF, Excel,Word apod..)

Zpracování včetně pronájmu sw

Druhou možností je pronajmout si u nás účetní software Helios Orange a nechat si na něm zpracovávat své účetníctví a mzdy. Po dohodnuté smluvní době získáte úžívací práva k sw Helios Orange. Zpracované účetnictví Vám bude předáno v datové formě Helios Orange včetně tohoto software.

Zpracování vzdáleným přístupem

Je vhodný pro uživatele sw Helios Orange (Helios IQ), kteří potřebují krátkodobě nebo i na delší dobu řešit zpracování svých účetních agend. Využívá se k tomu vzdáleného chráněného přístupu. Naši pracovníci pod svým přístupovým účtem provádí dohodnuté účetní operace.